Moderna Bar

Moderna Bar

 

Moderna Bar

STOCKHOLM 19 SEPTEMBER 2014 KL 17-23

 

Moderna Bar är öppen, men inget program, bara bar.