Free Friday and Moderna Bar

 Välkommen från kl 17.00

Moderna Bar

STOCKHOLM 27 MARS 2015 KL 17–23

 

Med anledning av Hou Hanrus föreläsning Museet: mellan laboratorium och offentligt rum,  fredag den 27 mars kl 18, är Moderna Bar öppen till kl 23.