Moderna Bar

Free Friday and Moderna Bar

STOCKHOLM 17 OKTOBER 2014 KL 17-23

 

Kl 20 Moderna Bar: Releasefest för tidskriften Glänta Nr 2.14, där Meriç Algün Ringborg medverkar. Maja Lee Langvad och UKON läser egna texter under kvällen. DJ Azar Nikbakht, aka Azarjoon.

 

Tidigare under kvällen:

Öppen vernissage av utställningen Moment – Meriç Algün Ringborg kl 18-20

Fri entré, ingång via huvudentrén.

 

Kl 18.30: Samtal mellan Meriç Algün Ringborg och Fredrik Liew, curator.

Språk: engelska