Free Friday and Moderna Bar

 Välkommen från kl 17.00

Moderna Bar

Äntligen startar höstens bar. Ikväll fotofredag med Anna Karin Palm och David Molander.

Vi öppnar 18.00 – 23.00