Free Friday and Moderna Bar

 Välkommen från kl 17.00

Moderna Bar

 SYMPOSIUM: COMING ACROSS- NOTES ON INTERCULTURAL TRANSLATION

Program Audiotoriet plan 2

Kl 15 Introduktion
Ljudverk: ”There are 36 ways to view Mount Fuji” av Hanne Lippard
Föreläsning: ”Translation as border thinking” av Mikela Lundahl
Videoverk: ”In Translation” av Saskia Holmkvist
Paus
Kl 17.30 Videoverk: ”The Strife of Love in a Dream” av Camille Henrot
Samtal: David Elliott i samtal med Lisa Rosendahl

 

Efter symposiet är Moderna Bar öppen.

 

Symposiet har initierats av curatorerna Mirja Majevski och Olga Krzeszowiec Malmsten. Det stöds av Masterprogrammet Curating Art, Stockholms Universitet och har gjorts möjligt genom stöd från Stockholm Stad, Institut français de Suède och Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Projektets grafiska identitet är framtagen av Laura Pappa.

med efterhäng i baren fram till kl. 23.00

http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Program/Coming-Across–Notes-on-Intercultural-Translation–/