Moderna Bar

Moderna Bar

STOCKHOLM 29 AUGUSTI 2014 KL 19-23

 

Efterhäng till filmen Den döende dandyn med mingel till tidstypiska toner.